3. Program Rewizor Zaufania XXI

grupa_ludzi_pc_blurCelem budowy tego oprogramowania jest ograniczenie ryzyka zaufania wobec kontrahentów, kredytobiorców lub współpracowników w czasie; nieokreślonym lub ściśle określonym.

Zastosowany system daje obraz okresów wzrostu i spadku poziomu ryzyka zaufania. Oznacza to, że pomaga określić warunki i terminarz bezpiecznych okresów współpracy.

Rewizor Zaufania XXI jest programem badającym cechy mentalne człowieka, uznawane do niedawna z niemożliwe do badania. Tym samym, jest doskonałym, bo dyskretnym narzędziem weryfikacji kontaktów biznesowych, oraz przygotowania strategii negocjacji.

Technologia informatyczna otwiera kolejne możliwości badawcze, oraz użytkowe dla tego oprogramowania. Umożliwia samodzielne prowadzenie obszernych badań cech narodowych, regionalnych, środowiskowych i porównywania wyników z cechami klientów firm.

Jest to program narzędziowy do badań statystycznych w grupach wielotysięcznych.

Nie jest dostępny w sprzedaży.

Jego kopię mogą posiadać jedynie specjalnie upoważnieni współpracownicy, którzy mają jednocześnie całkowity zakaz ujawniania szczegółów jego budowy, jak też wykorzystywania, czy kopiowania w jakiejkolwiek formie.