9. Publikacje prasowe

Ostatnio rzadko publikuję w prasie. Wykaz wcześniejszych publikacji znajdziesz pod linkiem http://www.osrodek-elipsa.pl/autorka/publikacje_prasowe.php Od 2009 r jestem redaktorem naczelnym dwóch internetowych dzienników prasowych. Oba są zarejestrowane w sądzie i posiadają prasowy nr ISSS. Więcej informacji znajdziesz na stronie mojej firmy Ośrodka Badawczo Rozwojowego ELIPSA www.osrodek-elipsa.pl