5. Program komputerowy Analiza Podpisu

Dzięki temu programowi, choć wersja techniczna pozostawia jeszcze wiele do życzenia, można jednak analizować silne i słabe strony badanego podpisu, parafki, czy dłuższego pisma.

Jest to chyba pierwszy program w tj dziedzinie, który jest ogólnodostępny, w dodatku za niewielką opłatą na stronie mojego innego portalu www.getjob.pl

http://getjob.pl/p+113001-start.html

Użytkownik może dowiedzieć się całkiem sporo o autorze podpisu, celu w jakim go złożył podpis, a także cechach mentalnych, jak też problemach i lękach, które skrzętnie ukrywa.

Program powstał w oparciu o moją książkę z roku 1997 pt. Jak zmienić życie przez podpis?

Obecnie prowadzę także kursy z tego tematu. Są potrzebne dlatego, że sam program nie może jeszcze w pełni zastąpić człowieka w głębokiej analizie. Pierwsze kroki zostały jednak zrobione w tym kierunku.