Mental Coaching

Małgorzata Stawarz

Mental coaching jest metodą  pracy trenera z jedną osobą – klientem, polegający na prowadzeniu z nim w sposób regularny przez jakiś czas treningu indywidualnego, dzięki któremu  uzyskuje, lub doskonali swoje umiejętności w budowaniu siły duchowej, która pomaga w zachowaniu równowagi bogactw materialnych i niematerialnych. A nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza dla osób niosących na swoich barkach odpowiedzialność za los innych ludzi. Takie osoby są najbardziej narażone na przeciążenia energetyczne, ponieważ na pierwszym miejscu stawiają dobro innych.

I w tym miejscu pomoc Mental Coacha jest ogromnym wsparciem!

Asysta Mental Coacha w przejmowaniu kontroli nad nieokiełznanymi talentami, czy słabościami mentalnymi pomaga wytrenować pozytywne nawyki, a także chroni przez samooszukiwaniem i powstawaniem hologramu pozytywnego rozwoju.

Wiele osób traci energię na zasilanie takich hologramów, ponieważ nie mają wokół siebie nikogo, kto potrafi rozpoznać co się naprawdę dzieje?

Praca Mental Coacha wymaga dużego doświadczenia praktycznego, ponieważ wiąże się z pracą nad subtelnymi energiami. To wymaga wiedzy na temat indywidualnych lęków mentalnych klienta i umiejętności ich wyciszania, a następnie zabezpieczania przed negatywnym użyciem.

Uaktywniony lęk mentalny jest otwartym kanałem dla destrukcyjnych energii myśli. Niczym wirusy tworzą one hologramy, które maskują prawdziwe problemy, aby odwracać uwagę od rzeczywistego zagrożenia.

Mental Coaching jest doskonałym wsparciem wobec zmian energii ziemi oraz nowych reguł przyciągania okoliczności. Pomaga wzmacniać potencjał duchowy. To dzięki niemu można osiągać to, co na pozór wydaje się niemożliwe, czy nierealne!

Niestety wiele osób traktuje swoje największe talenty mentalne jako wady, zamiast odblokować  je i pozytywnie wykorzystywać! Im dłużej trwa tłumienie najlepszych cech i talentów duchowych, albo maskowanie słabości, tym więcej to kosztuje cierpienia.

Zbyt duży ubytek energii prowadzi do poszukiwania byle jakiego zasilania, także negatywną energią. Dlatego niektórzy pracują doskonale tylko w stresie! Są bowiem niewolnikami systemu, w którym kołem napędowym jest strach. Są i tacy, którzy potrzebują strachu, aby w ogóle jakoś funkcjonować! Są gotowi sami go w sobie wywoływać przez robienie czegoś w ostatniej chwili, a jeśli to nie wystarcza, to nieświadomie wywołują go u innych, używając pozornych motywacji do działania.

Niestety strach jest motorem napędowym tylko czasowo, bo nikt nie chce żyć w strachu na dłuższą metę. Nikt nie chce żyć w fikcji powodzenia i szczęścia!

Kiedy potrzebna jest pomoc Mental Coach?

Mental Coaching jest bezcenny wtedy, gdy stwierdzasz, że jesteś na granicy sił, ale nie chcesz załamać się, wpaść w depresję, poddać terrorowi innych ludzi, czy okoliczności. Masz jednak dość sił, aby podjąć jeszcze wyzwanie życiowe i walczyć o lepszy los, radość z życia prywatnego i zawodowego, bez sztucznej stymulacji i mistyfikacji.

Jeśli jesteś gotów szukać metod osiągania równowagi, a także przyciągać ludzi pozytywnych, z którymi łatwiej będzie budować wyższą jakość życia i dzieł, jakimi się zajmujesz, to Mental Coaching będzie dla Ciebie idealnym wyborem!

Zainteresowane osoby proszę o kontakt przez formularz w celu umówienia się na spotkanie lub rozmowę.

 

 

   

Historia mental coachingu

Początki Mental Coachingu można datować na rok 1998, kiedy opracowałam setki wzorów matematycznych cech mentalnych.

Częściowy wykaz cech mentalnych, został opublikowany w książkach: ”Jak wybrać zawód?”, a także „Ekonomia egoizmu”.

Z badań, jakie zostały wykonane testami psychologicznymi na ok. 100 osobach przy okazji naboru na stanowisko dyrektora handlowego do jednej z firm w Krakowie jasno wynika, że podstawowe cechy mentalne nie odbiegają prawie wcale od cech osobowości, a wynik zgodności obu metod był niezwykle wysoki, bo wynosił aż 90%!

Duża różnica powstała w zakresie czasu uzyskania wyników  i niestety na niekorzyść testów psychologicznych, które trwały 6 godzin dla każdej osoby. Tymczasem badania mentalności 1 osoby wykonane ręcznie trwały 5 minut, a komputerowo 5 sekund! Te badania będą zapewne kiedyś powtórzone i rozszerzone w miarę wolnych środków finansowych. Nie mniej jednak już teraz można powiedzieć, że tak wysoki poziom zgodności wyników jest godny zainteresowania ze względu na oszczędność czasu i dyskrecję badań.

Od roku 1998, gdy powstał prototypowy program komputerowy MNiN-5, a później w 2000 r Rewizor Zaufania XXI datowane są badania statystyczne cech mentalnych dużych grup społecznych, zawodowych, narodowych, politycznych i innych środowiskowych. Do roku 2004 przebadanych zostało kilka tysięcy osób. Te badania dowodzą, że istnieją różnice w cechach mentalnych różnych narodów, miast, środowisk zawodowych, a także politycznych.