1. KOD MENTALNY

Jestem autorką wzorów matematycznych do obliczania setek cech mentalnych człowieka. Zostały one częściowo podane w moich książkach: Jak wybrać zawód?, Ekonomia egoizmu, Jak zmienić życie przez podpis?

 

To one stanowią talenty lub słabości, które wymagają świadomego nadzoru. Brak właściwego zarządzania posiadanymi cechami mentalnymi, które są statystycznie powtarzalne w cyklu ok. 1000 lat, prowadzi do chorób, wypadków, rozpadu związków i przyjaźni, a także bankructw finansowych, a nawet wynaturzenia osobowości.

 

Na bazie tego Kodu Mentalnego powstało szereg programów komputerowych, a w tym: MNiN-5, Rewizor Zaufania XXI, a także liczne programy, umieszczone w portalu www.getjob.pl.

 

W latach 1992-2008 wykonałam kilka tysięcy analiz i badań porównawczych, które wskazują również 90% zgodność z wynikami testów psychologicznych.

Na bazie Kodu Mentalnego powstają ciągle dalsze publikacje książkowe, ale też felietony, wykłady, szkolenia, oraz programy komputerowe.